Julkaisutiedot

Vastaa toimituksesta ja sisällöstä:

Einhell Finland Oy
Haarlankatu 4 
33230 Tampere
Finland

Puhelin: +358 400 276 293
Email: huolto@einhell.com

Toimitusjohtaja: Ville Urrila

Copyright

Kaikki oikeudet pidätetään. Teksti, kuvat, grafiikat, äänet ja niiden toteutus Einhellin verkkosivustoilla ovat tekijänoikeuksien ja muiden kaupallisten suojaoikeuksien suojaamia. Näiden verkkosivustojen sisältöä ei saa kopioida, levittää, muuttaa tai saattaa kolmannen osapuolen saataville kaupallisiin tarkoituksiin. Jotkut Einhellinverkkosivustot sisältävät myös kuvia, joihin sovelletaan kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia.

Ellei toisin mainita, kaikki Einhell-verkkosivustojen tavaramerkit ovat tavaramerkkilain suojaamia. Tämä koskee erityisesti Einhell-tavaramerkkejä, tyyppikilpiä, yrityslogoja ja tunnuksia. Sivustoillamme käytetyt merkit ja muotoiluelementit ovat Einhell Germany AG, kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia. Tämä verkkosivusto ei myönnä lisenssiä Einhell AG tai kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien käyttöön.

Vastuuvapauslauseke

Einhell Germany AG huolehtii näiden Internet-sivujen sisällön kokoamisesta  ja varmistaa, että niitä päivitetään säännöllisesti. Niiden on kuitenkin tarkoitus antaa vain ei-sitovia yleistietoja eivätkä ne voi korvata yksityiskohtaisia henkilökohtaisia neuvoja, joiden avulla mahdollinen ostaja voi tehdä päätöksensä. Tekniset ominaisuudet ja varusteet voivat vaihdella erityisesti maasta, jossa tuotteita myydään. Niitä voidaan muuttaa milloin tahansa.

Saat sitovia ja ajantasaisia spesifikaatioita tuotteidemme ominaisuuksista, varusteista tai ominaisuuksista yksinomaan valtuutetulta jälleenmyyjältä tai maahantuojalta.Einhell Germany AG ei takaa, että näiden sivujen tiedot ovat ajan tasalla, paikkansapitäviä ja täydellisiä tai että niihin pääsee käsiksi häiriöttömästi milloin tahansa.Kun viitataan kolmansien osapuolten verkkosivuihin (linkit), Einhell Germany AG ei ota mitään vastuuta linkitettyjen sivujen sisällöstä. Kun aktivoit viitteen, poistut Einhellin tietopalvelusta. Eri sääntöjä voidaan siis soveltaa kolmansien osapuolten palveluihin, erityisesti tietosuojan suhteen.

Lisäksi Einhell Germany AG vapauttaa itsensä pois vastuusta palveluista, etenkin kun ladataan Einhellin saataville asettamia tiedostoja verkkosivustolta, lievästä huolimattomuudesta johtuvien velvollisuuksien rikkomusten osalta edellyttäen, että nämä eivät vaikuta olennaisiin sopimusvelvoitteisiin, kuten elämään, terveyteen tai tuotevastuulain mukaisiin vaatimuksiin. Sama pätee varahenkilöstömme rikkomuksiin.