Einhell Compliance – vastuullisuustoimintatapamme

Einhell Finland Oy:n yrityskulttuurille on ominaista selkeä vastuullisuus, keskinäinen kunnioitus ja luottamus. Lainmukainen toiminta ja eettinen käyttäytyminen ovat olennainen osa liiketoimintaamme ja tärkeä edellytys yrityksemme menestyksen kestävälle turvaamiselle. Ensisijaisena tavoitteenamme on välttää riskejä, jotka voisivat vaarantaa asiakkaiden, osakkeenomistajien, liikekumppaneiden ja yleisön luottamuksen Einhell Finland Oy:ta kohtaan. 

Ilmoitusmenettely

Kaikki työntekijät voivat osoittaa mahdolliset kysymyksensä esimiehilleen ja Einhell Finland Oy:n asianomaisille osastoille, erityisesti lakiosastolle ja tarkastustoimistolle.

Einhell Compliance Contact on myös kaikkien työntekijöiden, asiakkaiden, tavarantoimittajien ja muiden ulkoisten kumppaneiden käytettävissä, ja se toimii yhteydenottopisteenä kaikissa säännösten noudattamiseen liittyvissä kysymyksissä. Sama pätee, jos havaitaan puutteita tai muita olosuhteita, jotka voivat johtaa lain rikkomiseen. Einhell Finland Oy vakuuttaa, että kaikki vastaanotetut tiedustelut ja ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti eikä ilmoituksen tehnyttä henkilöä yritetä tunnistaa.  Väärinkäytökset ovat poikkeus tästä. 

Einhell Compliance Contact on saatavana suomi ja englanniksi:

Email: compliance@einhell.com